Gửi hàng hóa bằng xe ô tô phải cung cấp đủ 6 thông tin

Từ tháng 9/2022, người gửi hàng hóa bằng xe ô tô không đi theo xe phải cung cấp đầy đủ, chính xác 6 thông tin về hàng hóa.

Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có hiệu lực từ ngày 1/9/2022 quy định: người gửi hàng trên xe khách phải cung cấp đầy đủ, chính xác 6 thông tin.

Từ ngày 1/9/2022, người gửi hàng bằng xe khách chính thức phải ghi đầy đủ 6 thông tin theo Nghị định số 47/2022/NĐ-CP

Từ ngày 1/9/2022, người gửi hàng bằng xe khách chính thức phải ghi đầy đủ 6 thông tin theo Nghị định số 47/2022/NĐ-CP

Cụ thể, tại điều 1 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, như sau:

Bổ sung điểm đ khoản 3 Điều 11: Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe (nếu có) khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô tô (người gửi hàng hóa không đi theo xe) phải yêu cầu người gửi hàng hóa cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về: Tên hàng hóa, cân nặng (nếu có), họ và tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân/số thẻ căn cước công dân, số điện thoại liên hệ của người gửi và người nhận.

Do đó, người dân cần nắm được để chuẩn bị đầy đủ, chính xác các thông tin trên trước khi đưa hàng hóa ra xe khách gửi hàng để tránh mất thời gian bổ sung tại bến xe.

Nhất là với trường hợp một số người dân có thói quen gửi hàng hóa dọc đường, việc gửi hàng cần diễn ra nhanh chóng, tránh gây ùn tắc giao thông hoặc bị lực lượng chức năng xử phạt vì dừng, đỗ.

Yến Chi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/gui-hang-hoa-bang-xe-o-to-phai-cung-cap-du-6-thong-tin-d564588.html