Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Gửi hàng hóa phải cung cấp thông tin cho tài xế

Từ ngày 1-9, khi muốn gửi hàng hóa trên xe khách (người gửi hàng hóa không đi theo xe) thì người gửi bắt buộc phải cung cấp các thông tin cho tài xế.

Đây là quy định mới của Nghị định 47/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17-1-2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Theo đó, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe (nếu có) khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô tô (người gửi hàng hóa không đi theo xe) phải yêu cầu người gửi cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin gồm: tên hàng hóa, họ và tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, số điện thoại liên hệ của người gửi và người nhận. Đối với cân nặng hàng hóa có thể yêu cầu hoặc không.

An An