Mặc cho vụ kiện tụng "đạo bản quyền" bị thất bại, tên tuổi của nhà văn triệu phú Trung Quốc Quách Kính Minh vẫn không hề suy giảm.