Gửi hồ sơ hát xoan Phú Thọ trình lên UNESCO

Gốc
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa đồng ý Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký hồ sơ “Hát xoan Phú Thọ” trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) xem xét đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam làm các thủ tục cần thiết để gửi hồ sơ tới UNESCO trước ngày 31/3 tới./. (TTXVN/Vietnam+)

Tin nóng

Tin mới