XHTTOnline: Có lúc bạn cần tìm số điện thoại của một cơ quan tổ chức hay của một gia đình quen biết...Làm thế nào đây? Bạn sẽ đi tìm cuốn Trang vàng tra phần Danh bạ điện thoại để tra hay bấm máy gọi đến tổng đài 1080 để nhờ giải đáp....?...