Gửi vào cánh sóng miền trung

Gốc
ND - Thành phố Vinh (Nghệ An) chuẩn bị đón Xuân. Sắc ngói của những ngôi nhà càng bừng sáng lên trong nắng mới. Giữa dòng người tấp nập ngược xuôi, tôi đến với cán bộ, chiến sĩ Đơn vị Thông tin Đại Huệ (Quân khu 4), những người lính đang ngày đêm giữ vững "Mạch máu thông tin liên lạc" nơi dải đất miền trung.

Tin nóng

Tin mới