Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động

Chiều 15/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội CCB đã đẩy mạnh công tác giáo dục, động viên cán bộ, hội viên phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương; tổ chức, vận động CCB giúp nhau phát triển kinh tế; đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa. Hiện toàn tỉnh có 124 doanh nghiệp, 34 hợp tác xã, 34 tổ hợp tác, 80 trang trại và 212 gia trại, 983 hộ kinh doanh, dịch vụ do CCB làm chủ.

Các cấp Hội CCB cũng tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ các nguồn vốn vay, nâng cao hiệu quả vay vốn. Đến ngày 31/5/2022, tổng các nguồn vốn vay của các cấp Hội CCB là 716.522 triệu đồng. Các cấp Hội CCB còn đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi, động viên, tặng quà và hỗ trợ cho các đối tượng với tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng. Hội CCB toàn tỉnh hiện còn 2,21% hộ nghèo, 3,01% hộ cận nghèo; có 39/151 xã, phường, thị trấn không còn hộ CCB nghèo.

Ngoài ra, các cấp hội vận động CCB gương mẫu thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đóng góp vào quỹ nhân đạo, từ thiện và xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền gần 3,2 tỷ đồng. Tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh ở địa phương. Gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động…

6 tháng cuối năm 2022, Hội CCB tỉnh tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương; tiếp tục chỉ đạo tiến hành Đại hội Hội CCB cấp huyện nhiệm kỳ 2022-2027 và tổ chức Đại hội Đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII; đẩy mạnh phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", thực hiện tốt hoạt động tình nghĩa, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động...