Chủ tài khoản TikTok đăng tải video 'kỳ thị vùng miền' tiếp tục vi phạm

Chủ tài khoản TikTok đăng tải video 'kỳ thị vùng miền' tiếp tục vi phạm

Trang Facebook 'Góc Lâm Đồng' đăng tin 'câu like,' sai sự thật

Trang Facebook 'Góc Lâm Đồng' đăng tin 'câu like,' sai sự thật

Củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm hành vi thông tin sai sự thật về Lâm Đồng

Củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm hành vi thông tin sai sự thật về Lâm Đồng

Từ việc TikToker chê bai người miền Trung: Định kiến hay câu view để trục lợi?

Từ việc TikToker chê bai người miền Trung: Định kiến hay câu view để trục lợi?

Xử phạt chủ tài khoản TikTok đăng tải video kỳ thị vùng miền

Xử phạt chủ tài khoản TikTok đăng tải video kỳ thị vùng miền

Xử phạt TikToker chê bai người miền Trung để 'câu like'

Xử phạt TikToker chê bai người miền Trung để 'câu like'

TikToker xúc phạm người miền Trung bị phạt 10 triệu đồng

TikToker xúc phạm người miền Trung bị phạt 10 triệu đồng

Xử phạt tiktoker đăng tải clip có nội dung kỳ thị vùng miền, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc

Xử phạt tiktoker đăng tải clip có nội dung kỳ thị vùng miền, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc

Lâm Đồng: Thanh niên đăng clip nói xấu người miền Trung bị xử phạt 10 triệu đồng

Lâm Đồng: Thanh niên đăng clip nói xấu người miền Trung bị xử phạt 10 triệu đồng

Phạt 10 triệu đồng TikToker nói xấu người miền Trung

Phạt 10 triệu đồng TikToker nói xấu người miền Trung

Làm video TikTok nói xấu người miền Trung, thanh niên bị phạt 10 triệu đồng

Làm video TikTok nói xấu người miền Trung, thanh niên bị phạt 10 triệu đồng

Thanh niên đăng Tiktok xúc phạm người miền Trung bị phạt 10 triệu đồng

Thanh niên đăng Tiktok xúc phạm người miền Trung bị phạt 10 triệu đồng

Xử phạt nam thanh niên xúc phạm người miền Trung trên TikTok

Xử phạt nam thanh niên xúc phạm người miền Trung trên TikTok

Phạt 10 triệu đồng Tiktoker xúc phạm người miền Trung

Phạt 10 triệu đồng Tiktoker xúc phạm người miền Trung

Xử phạt nam Tiktoker đăng clip chê bai người miền Trung 10 triệu đồng

Xử phạt nam Tiktoker đăng clip chê bai người miền Trung 10 triệu đồng

Phạt 10 triệu đồng nam thanh niên xúc phạm người miền Trung trên Tik Tok

Phạt 10 triệu đồng nam thanh niên xúc phạm người miền Trung trên Tik Tok

Phạt chủ tài khoản TikToker đăng clip xúc phạm người miền Trung

Phạt chủ tài khoản TikToker đăng clip xúc phạm người miền Trung

Cái giá phải trả của những người trẻ bất chấp làm nội dung gây sốc trên TikTok

Cái giá phải trả của những người trẻ bất chấp làm nội dung gây sốc trên TikTok