Nhiều ngao nuôi ở Thái Bình chết trắng bãi triều xen lẫn váng dầu

Nhiều ngao nuôi ở Thái Bình chết trắng bãi triều xen lẫn váng dầu

Tàu chở dầu Hà An bị chìm, ngao chết nổi trắng bãi biển Thái Bình

Tàu chở dầu Hà An bị chìm, ngao chết nổi trắng bãi biển Thái Bình

Thái Bình: Trục vớt thành công tàu chở hơn 1.000 lít dầu bị chìm

Thái Bình: Trục vớt thành công tàu chở hơn 1.000 lít dầu bị chìm

Trục vớt thành công 2 tàu bị chìm trên biển Thái Bình

Trục vớt thành công 2 tàu bị chìm trên biển Thái Bình

Thái Bình: Tàu Hà An 01 đã được đưa vào cảng an toàn

Thái Bình: Tàu Hà An 01 đã được đưa vào cảng an toàn

Tàu 703 Hải quân tham gia ứng phó sự cố tràn dầu tại khu vực biển Thái Bình

Tàu 703 Hải quân tham gia ứng phó sự cố tràn dầu tại khu vực biển Thái Bình

Tiến hành trục vớt tàu chở hơn 1 nghìn tấn dầu gặp nạn ở Thái Bình

Tiến hành trục vớt tàu chở hơn 1 nghìn tấn dầu gặp nạn ở Thái Bình

Thái Bình: Bơm, hút dầu từ tàu Hà An 01 để tiến hành trục vớt

Thái Bình: Bơm, hút dầu từ tàu Hà An 01 để tiến hành trục vớt

Sẽ trục vớt tàu chở hơn 1.000 tấn dầu bị chìm ở Thái Bình trong tối nay

Sẽ trục vớt tàu chở hơn 1.000 tấn dầu bị chìm ở Thái Bình trong tối nay

Trục vớt tàu chở hơn 1.000 tấn dầu DO bị chìm ở Thái Bình trong tối 9/9

Trục vớt tàu chở hơn 1.000 tấn dầu DO bị chìm ở Thái Bình trong tối 9/9

Thái Bình: Khẩn trương triển khai ứng cứu tàu, ứng phó sự cố tràn dầu của tàu Hà An 01

Thái Bình: Khẩn trương triển khai ứng cứu tàu, ứng phó sự cố tràn dầu của tàu Hà An 01

Tàu chở 1 nghìn tấn dầu sắp chìm trên vùng biển ở Thái Bình

Tàu chở 1 nghìn tấn dầu sắp chìm trên vùng biển ở Thái Bình

Thái Bình: Tàu chở hơn 1.000 tấn dầu gặp sự cố ngoài biển

Thái Bình: Tàu chở hơn 1.000 tấn dầu gặp sự cố ngoài biển

Tàu chở dầu Hà An gặp sự cố ở vùng biển Thái Bình: Ngăn chặn sự cố tràn 1000 tấn dầu

Tàu chở dầu Hà An gặp sự cố ở vùng biển Thái Bình: Ngăn chặn sự cố tràn 1000 tấn dầu

Tàu Hà An 01 chở hơn 1.000 tấn dầu DO chìm và tràn dầu trên biển Thái Bình

Tàu Hà An 01 chở hơn 1.000 tấn dầu DO chìm và tràn dầu trên biển Thái Bình

Cứu nạn thành công 7 thuyền viên gặp nạn ở vùng biển Thái Bình

Cứu nạn thành công 7 thuyền viên gặp nạn ở vùng biển Thái Bình

Cứu hộ thành công 7 thuyền viên gặp nạn trên biển Thái Bình

Cứu hộ thành công 7 thuyền viên gặp nạn trên biển Thái Bình

Cứu nạn thành công tàu chở dầu gặp sự cố ở vùng biển Thái Bình

Cứu nạn thành công tàu chở dầu gặp sự cố ở vùng biển Thái Bình