Hà Giang cần hiện đại, chuyên nghiệp hóa công tác Văn phòng

Gốc
Ngày 15/11, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng dẫn đầu đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quang Minh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang cho biết: Những năm qua, Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang và văn phòng cấp ủy các cấp đã tập trung làm tốt công tác thông tin, tổng hợp và tham mưu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của các cấp ủy Đảng.

Tổ chức bộ máy tiếp tục được củng cố kiện toàn; chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyên viên, người lao động từng bước được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể đã được triển khai thực hiện tốt. Tỷ lệ số hóa của các cơ sở dữ liệu, chương trình của Tỉnh ủy và các Thành ủy, Huyện ủy trực thuộc được duy trì 100%. Công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ ngày càng đi vào nề nếp, công tác cơ yếu được chú trọng. Công tác tiếp nhận đơn thư, tiếp dân được duy trì thực hiện thường xuyên, 100% số đơn thư tiếp nhận đã được Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu xử lý và chuyển xử lý kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên tặng quà cho văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang.

Năm 2018 và những năm tiếp theo Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang sẽ không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp; chủ động giúp cấp ủy tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án, chương trình công tác đã đề ra; đẩy mạnh tiến trình chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa công tác văn phòng cấp ủy, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, cơ yếu và chế độ bảo vệ bí mật của Đảng đảm bảo kịp thời, an toàn; đổi mới phương pháp làm việc và cải cách hành chính, đưa hoạt động của Văn phòng ngày càng chuyên nghiệp, nền nếp, hoạt động hiệu quả. Cùng với đó, làm tốt công tác giải quyết đơn thư, tiếp dân theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Nên biểu dương những thành tích mà Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang đạt được trong những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Công tác Văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cán bộ lãnh đạo nắm bắt được tình hình, cán bộ Văn phòng nắm bắt sai thì lãnh đạo giải quyết công việc không đúng… Đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang tập trung đổi mới nâng cao chất lượng tham mưu; từng bước phấn đấu quy chế hóa, quy trình hóa, tiêu chuẩn hóa, hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa trong công tác Văn phòng. Mỗi lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ, đảng viên Văn phòng cần dành nhiều thời gian đi cơ sở nắm bắt thông tin, nghiên cứu và phản ánh, tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng công tác Văn phòng.

Tin, ảnh: Minh Tâm (TTXVN)