Sau khi Đại hội Đảng các cấp và bầu cử thành công, tỉnh Hà Giang bước vào tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020).

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung lãnh đạo, thi đua thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ chính trị đề ra.

Bên cạnh đó, tình hình thế giới, khu vực và trên biển Đông còn diễn biến phức tạp; vấn đề ô nhiễm nước biển ở các tỉnh miền Trung, tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu xảy ra trên diện rộng, đầu tư công giảm mạnh...đã tác động và ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh, trật tự và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Ha Giang: Tang cuong xay dung Dang gan voi phat trien kinh te - Anh 1

Nhân dân tham gia tích cực xây dựng nông thôn mới.

Phát triển kinh tế - xã hội

Trong lĩnh vực nông, lâm, xây dựng nông thông mới, tập trung lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hiện đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, gắn với triển khai thực hiện các chính sách của Trung ương, tỉnh về khuyến khích phát triển, mở rộng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, trồng rừng kinh tế, tổ chức đào tạo nghề và nhân rộng các mô hình kinh tế.

Đồng thời, tiếp tục triển khai một số chương trình, dự án khoa học, công nghệ sản xuất, chế biến các sản phẩm chăn nuôi, dược liệu theo chuỗi giá trị. Tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn đầu tư cho Chương trình xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, kiện toàn ban chỉ đạo Chương trình nông thôn mới các cấp và triển khai 03 phương án, kế hoạch nhằm đẩy mạnh thực hiện Chương trình nông thôn mới.

Chủ trương triển khai Chương trình “01 triệu tấn xi măng” đầu tư cho đường giao thông nông thôn và thủy lợi theo phương thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” giai đoạn 2017-2020. Về lĩnh vực công nghiệp, giao thông, xây dựng, chỉ đạo rà soát, đánh giá lại công tác quy hoạch, tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy hoạch và chấp hành pháp luật trong đầu tư, vận hành các dự án, nhà máy thủy điện. Cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và khảo sát một số dự án thủy điện có tiềm năng; chủ trương ứng vốn doanh nghiệp đầu tư vào thủy điện hỗ trợ xây dựng mạng lưới điện nông thôn.

Ban hành nghị quyết về xây dựng TP. Hà Giang hoàn thiện tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020. Rà soát, đánh giá và thông nhất cắt giảm quy mô, tạm dừng, dừng thi công, chuyển đổi hình thức đầu tư đối với 71 công trình sử dụng vốn nhà nước đầu tư chưa cấp thiết, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm; triển khai thực hiện kết luận của Ban bí thư về Dự án tu bổ tôn tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên.

Về công tác tài chính, tín dụng và quản lý tài sản công; trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Chủ trương phân bổ kịp thời các nguồn vốn đầu tư và đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh các biện pháp quản lý, tăng thu, thực hành tiết kiện chi theo quy định.

Thông qua báo cáo thực nghiệm thu, chi ngân sách địa phương năm 2016; giải pháp thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020. Chỉ đạo rà soát, sắp xếp, điều chuyển, sử dụng hợp lý phương tiện công dảm bảo phát huy hiệu quả nhất…

Về công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thông chính trị

Chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ sau Đại hội Đảng các cấp; tổ chức quán triệt, học tập, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân với nhiều hình thức khác nhau; ban hành Chương trình số 18-CTr/TU, ngày 28/07/2016 về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; hoàn thành tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên, công tác kiểm tra, giám sát cho ủy viên ban kiểm tra các cấp.

Chủ động củng cố, kiện toàn các ban chỉ đạo, bộ phận thường trực của Tỉnh ủy, gắn với ban hành quy chế hoạt động để lãnh đạo, triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác xây dựng Đảng.

Trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về Đề án “Hợp nhất một số cơ quan cấp tỉnh và cấp huyện tương đồng về chức năng, nhiệm vụ theo tình thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”; chỉ đạo xây dựng Đề án “ Đổi mới công tác tuyển dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020”. Ban hành Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện.

Chương trình thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/04/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hoàn thành việc kiện toàn cấp ủy viên các cấp và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động cán bộ đảm bảo tính kế thừa, dân chủ, công khai đúng quy định.

Tập trung lãnh đạo chuẩn bị tốt phương án nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, nhân sự kiện toàn Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp bảo đảm kịp thời, đủ về số lượng, nâng cao chất lượng và được bầu theo đúng cơ cấu giới thiệu.

Tăng cường công tác lãnh đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát vượt cấp; thực hiện hoàn thiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 (Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra, giám sát 09 cuộc theo kế hoạch); tập trung chỉ đạo giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo quyết liệt và đổi mới việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về công tác xây dựng Đảng; ban hành kế hoạch tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết và tổ chức học tập quán triệt (lần 2).

Đồng thời, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện và kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII hoàn thành việc triển khai trong tháng 12/2016 theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị. Tổng kết thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học; làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh triển khai đến cơ sở…

Về lĩnh vực an ninh trật tự xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Do địa hình đa phần là đồi núi hiểm trở, lại đông các dân tộc sinh sống nên tình hình an ninh trật tự xã hội trên toàn tỉnh trong những năm qua tương đối phức tạp. Tình hình tội phạm, các tệ nạn xã hội tuy giảm về số vụ việc, nhưng diễn biến phức tạp, tính chất, mức độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng hơn, chiếm tỷ lệ cao là các hành vi như, giết người do nguyên nhân xã hội, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, trộm cắp tài sản…

Trong năm 2016, toàn tỉnh đã xảy ra 717 vụ/1.333 đối tượng, giảm 90 vụ, tăng 244 đối tượng so với cùng kỳ năm 2015. Tai nạn giao thông, tự tử, cháy… vẫn ở mức cao, trong năm xảy ra 333 vụ, làm chết 239 người, bị thương 44 người, 108 người bị ngộ độc thực phẩm, giảm 35 vụ, tăng 37 người chết, giảm 21 người bị thương so với cùng kỳ năm 2015.

Trước tình hình trên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang, tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong đấu tranh phòng chống tội phạm và quần chúng nhân dân cần có ý thức trách nhiệm.

Bên cạnh đó, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong năm 2016 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, tính chất, mức độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng hơn. Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an thành phố, Công an các huyện tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; xây dựng kế hoạch các chuyên án; đẩy nhanh tiến độ điều tra giải quyết các vụ án; kiên quyết tấn công truy bắt các đối tượng phạm tội.

Do đó, tình hình TTATXH trên địa bàn đã được kiểm soát chặt chẽ; ngăn chặn và kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Trong năm 2016, lực lượng Công an các cấp đã tiếp nhận 970 tin báo tố giác về tội phạm ( giảm 129 tin so với cùng kỳ năm 2015 ), đã phân loại, giải quyết 970, đạt tỷ lệ 100%. Mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tiếp nhận, giải quyết kịp thời các vụ phạm pháp hình sự xảy ra, nhất là các vụ án giết người do nguyên nhân xã hội, cố ý gây thương tích, cướp tài sản, trộm cắp tài sản.

Phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục một số mặt còn hạn chế, trong năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên toàn tỉnh Hà Giang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển và là địa bàn du lịch trọng điểm trên miền Tây Bắc.

Thế Thực – Nguyễn Hải/KD&PL