Các nhà khoa học thuộc Dự án Bảo tồn voọc mũi hếch vừa ghi nhận thêm ít nhất 10 cá thể voọc mũi hếch non được sinh ra tại khu rừng Khau Ca thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang