Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Giang: Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022

Ngày 22/12, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Chủ trì hội nghị có ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đến dự hội nghị còn có ông Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng ban Tổ chức các huyện, thành ủy…

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Tiếp tục đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ

Thông tin tại hội nghị cho thấy, năm 2022, toàn ngành xây dựng Đảng Hà Giang đã phát huy trách nhiệm, tiếp tục đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Chỉ đạo kịp thời, toàn diện, hiệu quả thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định, thông báo của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt kết quả thiết thực, tạo chuyển biến trong toàn Đảng bộ.

Các nhiệm vụ thường xuyên đã được ngành xây dựng Đảng Hà Giang đẩy mạnh thực hiện hiệu quả là tham mưu quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị; công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; củng cố tổ chức cơ sở Đảng; bảo vệ chính trị nội bộ Đảng…

Trong năm, tỉnh đã kết nạp được 2.251 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 73.257 đồng chí; bổ nhiệm 29 cán bộ, bổ nhiệm lại 8 cán bộ, điều động, bổ nhiệm 6 đồng chí… Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong sinh hoạt chi bộ; chủ động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với quy hoạch và theo chức danh…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Năm 2022, ban tổ chức cấp ủy các cấp có nhiều nỗ lực, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Nổi bật, bám sát chương trình, chỉ đạo của thường trực, BTV cấp ủy và ban tổ chức cấp ủy cấp trên để triển khai các nhiệm vụ tích cực, chủ động.

Bên cạnh đó, tham mưu triển khai chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, chính quyền, đoàn thể thuộc diện cấp ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tích cực đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương…

Tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ năm 2023

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Hà Giang xác định cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Bám sát tình hình, điều kiện thực tế tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Coi trọng công tác cán bộ, tham mưu lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ; tiếp tục quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt theo quy định.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tinh giản bộ máy biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh tuyên truyền, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực trong công tác xây dựng Đảng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về chính sách cán bộ, đào tạo cán bộ, đổi mới bồi dưỡng lý luận chính trị; thường xuyên chỉ đạo chặt chẽ nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ…

Các đồng chí lãnh đạo tặng Giấy khen cho các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022.

Các đồng chí lãnh đạo tặng Giấy khen cho các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, bàn giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời, Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai, phổ biến các văn bản mới của BTV Tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ.

Tại hội nghị, 9 tập thể, 13 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 đã được Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng Giấy khen.

PV