Hà Giang triển khai 16 mô hình IPM

Gốc
Vụ mùa 2017, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Giang đã triển khai 16 mô hình Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các loại cây trồng chủ yếu của tỉnh và 7 mô hình Kỹ thuật canh tác lúa cải tiến (SRI).

Hà Giang triển khai 16 mô hình IPM - Ảnh 1

Học viên nông dân tham gia điều tra hệ sinh thái ruộng lúa tại mô hình IPM

Các mô hình IPM được thực hiện ở 11 huyện, thành phố. Trong đó có 4 mô hình IPM trên cây cam sành, được triển khai tại 3 huyện trồng cam là Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên; 7 mô hình IPM trên cây lúa và 5 mô hình IPM trên cây chè. Mỗi mô hình IPM trên cây lúa, chè và cam sành gồm 35 học viên là các khuyến nông viên thôn bản và những người nông dân trực tiếp sản xuất.

7 mô hình Kỹ thuật canh tác lúa cải tiến (SRI) được tập trung triển khai tại các huyện trong điểm lúa như Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên và huyện Bắc Mê. Đối tượng tham gia là các hộ nông dân trực tiếp sản xuất lúa.

Các mô hình IPM và SRI là tiến bộ của nông nghiệp thế giới và đã được Tổ chức Lương thực Thế giới (FAO) triển khai tại nhiều nước và tại một số tỉnh, thành của Việt Nam.

PHẠM VĂN PHÚ

Tin nóng

Tin mới