Chính phủ Hà Lan và Công ty Vitens-Evides Internatonal BV của nước này sẽ tài trợ hơn 4,2 triệu euro giúp Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện dự án cải thiện hệ thống và dịch vụ cấp nước, nâng cao chất lượng nước sinh hoạt.