Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Lan sẵn sàng hỗ trợ VN nghiên cứu khoa học

Gốc

Các viện và trung tâm nghiên cứu của Hà Lan sẽ phối hợp với phía Việt Nam về nghiên cứu, giảng dạy, tăng cường trao đổi, nghiên cứu khoa học những kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế.

Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/223374/Default.aspx