(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý UBND tỉnh Hà Nam chuyển mục đích sử dụng 310,7 ha đất để thực hiện 25 dự án, công trình cấp bách trong năm 2011 trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai.

25 dự án, công trình trên bao gồm: Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 21B đoạn Chợ Dầu Ba Đa; đường và cầu Tân Lang qua sông Đáy; đường cứu hộ cứu nạn bảo vệ dân cư miền núi xã Thanh Nguyên, Thanh Nghị; đường vành đai kinh tế T3 đoạn cầu Khả Phong-QL38; bến xe trung tâm tỉnh; xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất giống và chăn nuôi thủy sản tập trung xã Chân Lý; tu bổ đê điều thường xuyên năm 2011; nuôi trồng thủy sản tập trung thâm canh vùng liên xã Văn Xá, Kim Bình, Hoàng Tây...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hà Nam tổng hợp diện tích đất sử dụng cho các dự án, công trình trên vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Trung Đức