Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Nam đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Chiều 4/1, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2023, Tỉnh ủy Hà Nam xác định chủ đề hành động là đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Hà Nam đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm; tiếp tục thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển; tạo động lực tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa - xã hội; tăng cường, giữ vững quốc phòng - an ninh; nâng cao đời sống của nhân dân.

Năm 2022, Tỉnh ủy Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên từng bước được nâng lên. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và phát triển. Tổng sản phẩm trong tỉnh đạt mức tăng trưởng 10,82%. Hà Nam là tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao thứ 3 vùng Đồng bằng sông Hồng và thứ 12 toàn quốc. Sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, du lịch, hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng khá; sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời. Quốc phòng được củng cố vững chắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các văn bản của Trung ương và của tỉnh; tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội giữa nhiệm kỳ, từ đó có các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian nửa nhiệm kỳ còn lại; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Cấp ủy Đảng các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường quản lý đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các hình thức đầu tư; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; tập trung hoàn thành việc đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông; nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án của các cơ quan tố tụng; thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn (TTXVN)