Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Nam nhiễm a-xen nặng nhất

Gốc

ND - Tại một số địa phương, nồng độ a-xen hiện đã vượt mức cho phép hàng trăm lần. Hà Nam là địa phương có mức độ nhiễm a-xen nặng nhất.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=126805&sub=127&top=39