Ngày 29-3, ông Đỗ Lê Huấn, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, từ tháng 2 đến nay, Trung tâm Y tế dự phòng đã lấy 57 mẫu nước tại các cơ sở sản xuất nước tinh khiết, nước đóng chai các loại. Kết quả, có 10/57 mẫu nước không đạt tiêu chuẩn về lý học do độ pH chỉ đạt 5,9% - 6%, thấp hơn so với quy định về độ pH trong nước (phải đạt từ 6,5%- 8,5%).