Hà Nội: 10 tháng năm 2015, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,8%

Gốc
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tại Hà Nội tăng 3,8% so tháng trước và tăng 8,8% so cùng kỳ năm 2014. Tính chung 10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,8% so với cùng kỳ.

Trong đó, khai khoáng tăng 4,2% so tháng trước và giảm 5,7% so cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,7% và 8,9%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước giảm 0,9% và tăng 0,7%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,3% và 12,1%.

Hà Nội: 10 tháng năm 2015, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,8% - Ảnh 1

Chỉ số SX công nghiệp của HN tiếp tục tăng

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước ước đạt 2.141 tỷ đồng, tăng 3,4% so với tháng trước và bằng 99, 4% so cùng kỳ, đạt 90,6% so kế hoạch năm.

Tổng mức bán ra hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 183.325 tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 13,7% so với cùng kỳ. Trong đó tổng mức bán lẻ đạt 43.747 tỷ dồng, tăng lần lượt là 1,6% so với tháng trước và 11,9% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.568.410 tỷ đồng, tăng 11,2% so cùng kỳ. Trong đó tổng mức bán lẻ đạt 372.320 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.032 triệu USD, tăng 4% so với tháng trước và tăng 7,6% so với cùng kỳ. Ước tính 10 tháng năm 2015 kim ngạch xuất khẩu đạt 9.210 triệu USD tăng 1,5% so với cùng kỳ. Chỉ số của 10/11 nhóm hàng tăng trong tháng đã làm cho chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,12% so với tháng trước.10 tháng chỉ số tiêu dùng tăng 0,68%. Tổng dư nợ trên địa bàn Thành phố ước đạt 1.162 nghìn tỉ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước và 15% so với tháng 12/2014.

Xuân Sinh

Tin nóng

Tin mới