(GD&TĐ)-Học sinh tiểu học, các trường học 2 buổi/ngày không dạy thêm, học thêm; các cơ sở giáo dục ĐH, CĐ không được dạy chương trình phổ thông. Đây là quy định mới về việc dạy thêm, học thêm do UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành.

Với đối tượng là học sinh tiểu học, chỉ được phép tổ chức dạy thêm khi gia đình có yêu cầu nhận quản lý học sinh ngoài giờ học, phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, luyện tập kỹ năng đọc viết... và phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Thời gian học thêm không quá 2 tiết/buổi học và không quá 2 buổi/tuần; mỗi nhóm trông giữ không quá 25 học sinh. Với các trường dạy học 2 buổi/ngày, việc ôn thi tốt nghiệp, ôn thi chuyển cấp, phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi chỉ thực hiện trong các buổi học ở trường. Thời gian học thêm đối với học sinh THCS không quá 2 tiết/buổi học, không quá 3 buổi/tuần; học sinh THPT không quá 3 tiết/buổi và không quá 3 buổi/tuần. Số học sinh mỗi lớp học thêm không quá 45 người. Hiệu trưởng và người đứng đầu các cơ sở giáo dục có trách nhiệm xét duyệt, chấp thuận cho cán bộ, giáo viên của đơn vị có đủ tiêu chuẩn được tham gia dạy thêm ngoài nhà trường và tổng hợp danh sách báo cáo cơ quan quản lý cấp trên. Việc cấp phép hoặc gia hạn giấy phép dạy thêm được phân cấp cho Sở GD&ĐT và phòng GD&ĐT. Quy định này có hiệu lực từ ngày 18/4/2011. Lập Phương ,