Hà Nội: 500 điểm uống vaccine phòng tả

Gốc
Đợt đầu tiên này sẽ cho người dân 2 quận Hoàng Mai và Thanh Xuân uống vaccine phòng bệnh tả, với khoảng 410.000 người từ 10 tuổi trở lên được uống miễn phí vaccine phòng tả liều thứ nhất và liều thứ hai sẽ được thực hiện sau 10 ngày

Tin nóng

Tin mới