Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Nội: 87,4% hồ sơ vay vốn được chấp thuận

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Những khách hàng được vay hầu hết đều có điều kiện về tài chính, sử dụng nhiều dịch vụ của ngân hàng, và những khách hàng này đã qua sàng lọc trước khi được ngân hàng yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=114998