Hà Nội ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 13

Gốc
(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 13 của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp.

Hà Nội phấn đấu giảm 10-15% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế, hải quan cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Theo Kế hoạch này, Cục Thuế Hà Nội được giao nhiệm vụ nghiên cứu, rút ngắn thời gian, cải cách thủ tục hành chính trong tiếp nhận, kê khai về thuế bằng cách tăng cường công tác khai thuế điện tử qua mạng, đẩy mạnh triển khai nộp thuế qua hệ thống ngân hàng, đẩy mạnh tự động hóa quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính về thuế và hải quan.

Hà Nội phấn đấu giảm 10-15% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế, hải quan cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Hà Nội cũng có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các đối tượng nộp thuế được thụ hưởng các ưu đãi được ban hành tại Nghị quyết số 13 của Chính phủ và Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13.

Liên quan đến việc gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, gia hạn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm tiền thuê đất, gia hạn nộp tiền sử dụng đất, Thành phố Hà Nội giao Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tiền sử dụng đất, phối hợp với Cục Thuế Hà Nội lên phương án đề nghị trình UBND thành phố, Thường trực HĐND trong thời hạn 10 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ của tổ chức kinh tế thuộc khoản 5 Nghị quyết số 13 của Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hà Nội sẽ chỉ đạo tổ chức việc thực hiện các biện pháp cơ cấu lại nợ và các giải pháp cần thiết, phù hợp với từng loại hình, lĩnh vực sản xuất kinh doanh như nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp; tập trung cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất kinh doanh ổn định, tình hình tài chính lành mạnh, doanh nghiệp xuất khẩu, các cá nhân vay tiêu dùng, mua nhà để ở, sửa chữa nhà, cho vay ngắn hạn, cho vay lĩnh vực sản xuất, hạn chế cho vay phi sản xuất, kinh doanh vận tải biển, công nghiệp đóng tàu, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng…

Theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 13 của Chính phủ, Hà Nội sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại và tổ chức hội nghị doanh nghiệp hàng quý để nắm bắt, báo cáo kịp thời khó khăn và đề xuất các giải pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp, đảm bảo điện sản xuất cho kinh doanh...

Đồng thời, có các biện pháp phù hợp để tăng cường thu hút, đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong đó chú trọng thu hút làn sóng đầu tư mới, quy mô lớn và công nghệ cao; đôn đốc các chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ dự án, đặc biệt là các dự án giao thông, môi trường...

Việc giải ngân vốn đầu tư đối với các dự án, chương trình trong phạm vi quản lý bảo đảm đúng đối tượng, hiệu quả và theo đúng quy định cũng sẽ được Hà Nội đẩy nhanh trong thời gian tới.

Việt Hà

Tin nóng

Tin mới