Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Nội ban hành tỉ lệ chia nguồn thu từ sử dụng đất

Gốc

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định tỉ lệ phần trăm phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất từ kết quả đấu thầu lựa chọn...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/chinhsachphantich/2008/08/07/012804/9466