Hà Nội bổ sung hạng mục các gói thầu dịch vụ công ích vệ sinh môi trường

Gốc
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Công văn số 5746/UBND-KT bổ sung hạng mục các gói thầu dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017 - 2020.

Hà Nội bổ sung hạng mục các gói thầu dịch vụ công ích vệ sinh môi trường - Ảnh 1

Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Công văn, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở có liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, tổng hợp trình UBND TP điều chỉnh, bổ sung quy trình công nghệ, định mức và đơn giá theo chỉ đạo tại Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND TP Hà Nội gồm các hạng mục: Công tác duy trì vệ sinh trên vườn hoa hở, dải phân cách cây xanh, thảm cỏ; đơn giá duy trì nhà vệ sinh công cộng, lắp đặt và duy trì các nhà vệ sinh lưu động phục vụ các sự kiện theo yêu cầu của TP; thu gom, vận chuyển phân xí máy; xử lý phân bùn bể phốt và các công việc khác.

Đồng thời, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Sở có liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, tổng hợp trình UBND TP điều chỉnh, bổ sung quy trình công nghệ, định mức và đơn giá theo chỉ đạo tại Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 1/6/2017 của UBND TP gồm các hạng mục: Công tác duy trì vệ sinh (quét, nhặt rác, thu gom) trên vườn hoa hở, dải phân cách cây xanh, thảm cỏ; đơn giá duy trì nhà vệ sinh công cộng (bằng thép, bằng gạch), lắp đặt và duy trì các nhà vệ sinh lưu động phục vụ các sự kiện theo yêu cầu của TP; thu gom, vận chuyển phân xí máy; xử lý phân bùn bể phốt và các công việc khác (nếu có). Giao Sở Tài chính phối hợp Sở Xây dựng rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy trình công nghệ, định mức kinh tế kỹ thuật và thẩm định đơn giá trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng.

UBND TP Hà Nội giao UBND các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, phổ biến đến người dân sinh sống tại các ngõ, xóm dưới 2m thực hiện tập kết rác tại các điểm tập kết và người dân tự đảm bảo công tác vệ sinh ngõ xóm.

Tâm Anh

Tin nóng

Tin mới