Điều đó đã giúp công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) có nhiều chuyển biến tích cực với hàng trăm nghìn vụ việc được giải quyết đúng quy định, đảm bảo khách quan, chính xác.

Ha Noi: Ca he thong chinh tri cung vao cuoc giai quyet KN,TC - Anh 1

Người dân phát biểu ý kiến tại buổi tiếp công dân của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và lãnh đạo UBND TP Hà Nội. Ảnh: HL

Những con số ấn tượng

Nhìn lại những năm gần đây, Chánh Thanh tra TP Hà Nội Nguyễn Văn Tuấn Dũng cho biết,công tác tiếp công dân và giải quyết KN,TC luôn được Thành ủy, UBND TP xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm. Chính bởi vậy đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, triển khai nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành T.Ư trong công tác tiếp công dân và giải quyết KN,TC.

Báo cáo tổng kết 4 năm thi hành Luật KN, Luật TC cho thấy phần nào những nỗ lực của TP Hà Nội trong lĩnh vực này.
Các cơ quan hành chính của TP đã tiếp 133.706 lượt công dân đến KN,TC, trong đó có1.757 lượt đoàn đông người.

Riêng lãnh đạo UBND TP đã tiếp 2.692 lượt công dân tại các buổi tiếp công dân định kỳ.

Các cơ quan hành chính tiếp nhận, phân loại và xử lý 110.562 đơn các loại. Thụ lý theo thẩm quyền 10.962 vụ việc KN,TC. Giải quyết 9.397 vụ, đạt 85,7%, qua đó thu hồi cho Nhà nước 9,6 tỷ đồng và 157 nghìn m2 đất, trả lại cho công dân 31,8 tỷ đồng và 33 nghìn m2 đất, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm 71 tập thể, 211 cá nhân, chuyển 4 vụ việc sang cơ quan điều tra.

Điểm nổi bật trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC tại nhiều địa phương thuộc TP là có sự tham gia tích cực của các cấp ủy Đảng, HĐND, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể cùng chính quyền trong việc giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng; tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động, làm chuyển biến tình hình, kết quả của công tác giải quyết KN,TC trên địa bàn. Bởi vậy, nhiều bức xúc trong nhân dân được giải tỏa, nhiều vụ KN,TC tồn đọng, phức tạp, kéo dài được giải quyết dứt điểm.

Nâng cao vai trò của cấp ủy

Bên cạnh những kết quả tích cực, TP Hà Nội cũng thẳng thắn nhìn nhận tình hình KN,TC vẫn diễn biến phức tạp. Tình trạng KN,TC đông người, vượt cấp gây mất an ninh tại trụ sở các cơ quan Đảng và Nhà nước vẫn còn… Trước khó khăn, thách thức này, trên cơ sở tham mưu của Thanh tra TP, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KN,TC trên địa bàn.

Theo đó, các cấp ủy Đảng có trách nhiệm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật KN, Luật TC. Cấp ủy, chính quyền các đơn vị phải nắm chắc tình hình, chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc KN,TC ngay khi mới phát sinh tại cơ sở. Xác định nguyên nhân phát sinh để giải quyết dứt điểm, đồng thời chấn chỉnh những yếu kém, hạn chế trong quản lý nhà nước, xử lý cán bộ có sai phạm, kiến nghị điều chỉnh, khắc phục bất cập của chính sách, pháp luật.

Đối với các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, các cơ quan chức năng có ý kiến khác nhau, Bí thư cấp ủy phải trực tiếp chỉ đạo giải quyết và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy nếu để phát sinh thành “điểm nóng” gây mất an ninh trật tự trên địa bàn TP. Đặc biệt, hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết KN,TC sẽ là một trong các tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật; chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước; tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị và trong các hoạt động có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân, nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng… nhằm hạn chế phát sinh KN,TC.

Tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến phản ánh của nhân dân, giải quyết thấu đáo các KN,TC của công dân ngay từ cơ sở. Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất gắn với xử lý đơn và giải quyết KN,TC, kiến nghị, phản ánh.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết KN,TC. Tổ chức thi hành nghiêm túc, triệt để các quyết định giải quyết KN có hiệu lực pháp luật, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật qua giải quyết TC, nhất là những vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của Trung ương và TP, không để tồn đọng, kéo dài. Xử lý theo quy định pháp luật các trường hợp lợi dụng dân chủ, lôi kéo, kích động tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC, việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết KN có hiệu lực pháp luật, xử lý các hành vivi phạm qua giải quyết TC để kịp thời chấn chỉnh hạn chế, yếu kém, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Những giải pháp nghiêm túc, quyết liệt trong chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy đối với cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ TP đến cơ sở đang được nhân dân Thủ đô kỳ vọng tạo được bước đột phá, mang lại sự chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân và giải quyết KN, TC trong thời gian tới.

Hoàng Long