Hà Nội: Cần có sự thống nhất tư tưởng, hành động khi triển khai phân cấp

Chiều 12/9, tại Kỳ họp thứ 9 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải báo cáo tiếp thu và giải trình làm rõ hơn một số vấn đề đại biểu HĐND TP quan tâm liên quan đến vấn đề phân cấp, ủy quyền và đầu tư công.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải báo cáo tiếp thu và giải trình làm rõ hơn một số vấn đề đại biểu HĐND TP quan tâm. Ảnh: Thanh Hải

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải báo cáo tiếp thu và giải trình làm rõ hơn một số vấn đề đại biểu HĐND TP quan tâm. Ảnh: Thanh Hải

Về Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn TP và Nghị quyết về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cho biết: Về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, cấp TP cần tăng cường công tác hướng dẫn cho các quận, huyện, thị xã. Phải nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức các cấp; đảm bảo nguồn lực, biên chế để các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với việc thực hiện phân cấp thủ tục hành chính đảm bảo tính khả thi và năng lực thực thi của các huyện, UBND TP đang chỉ đạo Văn phòng UBND TP tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để có rà soát, xây dựng lộ trình triển khai cụ thể. Việc rà soát danh mục do các cấp quản lý trong các lĩnh vực phải có tiêu chí rõ ràng, thống nhất. Định kỳ có đánh giá để kịp thời có điều chỉnh (nếu cần thiết) và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.

Về thời điểm hiệu lực của Nghị quyết, ý kiến của các Ban và thảo luận của các đại biểu cho rằng: Do các nội dung phân cấp quản lý đầu tư cơ bản không thay đổi so với phương án đang thực hiện, để tạo điều kiện cho các đơn vị kịp thời triển khai các thủ tục liên quan đến đầu tư XDCB, đề nghị điều chỉnh lại thời gian có hiệu lực của Nghị quyết từ ngày 01/10/2022.

UBND TP thống nhất với đề xuất nêu trên và đề nghị HĐND TP cho phép UBND TP sẽ phối hợp với các Ban của HĐND TP để hoàn thiện Nghị quyết đối với các nội dung cần phải xử lý chuyển tiếp khi thay đổi thời điểm Nghị quyết có hiệu lực.

Các đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu đối với phân cấp đèn tín hiệu giao thông. Về nội dung này, theo Sở Giao thông Vận tải, việc phân cấp như trên để đảm bảo đồng bộ phân cấp đầu tư các tuyến đường giao thông do đèn tín hiệu là 1 trong những hạng mục của dự án đầu tư tuyến đường; việc phân cấp này không làm gián đoạn kết nối tín hiệu giao thông do TP (Công an TP) khai thác vận hành điều khiển tín hiệu giao thông trên toàn địa bàn TP. Phù hợp luật tài sản công, phân rõ trách nhiệm cấp quản lý, vận hành.

Tại Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 31/8/2022, Kết luận số 67-KL/TU ngày 08/9/2022 của Thành ủy về Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa XVII) ngày 31/8/2022, Thành ủy đã thống nhất chủ trương đối với Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền, trong đó có quy định về phân cấp đầu tư, duy tu, bảo trì các trường THPT cho cấp huyện.

Các dự án đầu tư, cải tạo các trường THPT đã được HĐND TP phê duyệt danh mục và kế hoạch vốn tại Kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực: giáo dục, y tế, di tích tiếp tục thực hiện theo quyết nghị của HĐND TP về nguồn vốn đối với từng dự án cụ thể tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 08/4/2022. HĐND và UBND cấp huyện thực hiện thẩm quyền liên quan đến từng dự án theo phân cấp quản lý mới đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công 2019.

Về đề xuất bổ sung nội dung phân cấp cho cấp huyện về công tác quản lý nhà nước (hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm) đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; lĩnh vực y tế ngoài công lập… Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cho rằng, nội dung này chưa được đánh giá tác động, thuyết minh, làm rõ, chưa báo cáo UBND TP, Ban Chỉ đạo Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Do vậy, trong thời gian tới, cơ quan chuyên ngành cần phối hợp với các quận, huyện, thị xã tiếp tục có nghiên cứu, đánh giá để thuyết minh, làm rõ....

“Để triển khai phân cấp, cần có sự thống nhất tư tưởng, thống nhất hành động để tổ chức thực hiện phân cấp hiệu lực, hiệu quả ở mỗi cấp, mỗi ngành. UBND TP xác định còn nhiều nhiệm vụ cần rà soát, nghiên cứu, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai” – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải nói.

Tỷ lệ giải ngân còn thấp

Về cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của cấp TP; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 của cấp TP; Định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của TP, ông Hải cho biết, đến hết ngày 9/9/2022, tỷ lệ giải ngân toàn TP là 15.334,9 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch, vẫn còn thấp so với yêu cầu, trong đó, cấp TP đạt 23,5%, cấp huyện đạt 34,9%.

Tính chung của toàn TP, tỷ lệ giải ngân ngân sách cấp TP cam kết đạt 92,2%; ngân sách cấp huyện (gồm ngân sách cấp huyện theo phân cấp và ngân sách thành phố hỗ trợ mục tiêu) đạt 93,7%. Các đơn vị cần phải nỗ lực và có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao tỷ lệ giải ngân.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy tỷ lệ giải ngân năm 2022 và chuẩn bị cho kế hoạch năm 2023. Theo đó, từng chủ đầu tư, từng quận, huyện, thị xã rà soát lại từng dự án để có phương án triển khai trong các tháng cuối năm để đảm bảo tỷ lệ giải ngân cao nhất, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

UBND các quận, huyện, thị xã tích cực phối hợp với các chủ đầu tư thực hiện các dự án nhiệm vụ chi cấp TP trên địa bàn để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ triển khai của từng dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát, phân nhóm khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng để có hướng dẫn cho các đơn vị hướng xử lý giải quyết. Sở Xây dựng khẩn trương có hướng dẫn các đơn vị để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các dự án mới, đủ điều kiện bố trí vốn, ngay trước mắt là cho kế hoạch năm 2023.

Đối với hai "nút thắt" về giải phóng mặt bằng và giá, ông Hà Minh Hải yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng cần phải phối hợp với các đơn vị để có tham mưu kịp thời, quyết liệt để thúc đẩy giải ngân các tháng cuối năm 2022; để năm 2023 không xảy ra tình trạng giải ngân thấp như năm nay./.

Bảo Trân

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/ha-noi-can-co-su-thong-nhat-tu-tuong-hanh-dong-khi-trien-khai-phan-cap-20220912171011933.htm