Hanoinet- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đồng thời là Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) của Thủ tướng Chính phủ trong buổi làm việc với lãnh đạo TP. Hà Nội chiều 9/10 đã yêu cầu: