Hà Nội: Căn hộ trung bình hút khách

Hiện nay, thị trường BĐS đang trầm lắng, khi các căn hộ cao cấp không còn được quan tâm nhiều thì các căn hộ với giá trung bình trở nên hút khách....

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/04/03/045906/7088