(Công lý) - Thành ủy Hà Nội vừa chỉ đạo rà soát, điều chỉnh giảm tần suất, thời gian tổ chức, nhất là với những lễ hội có quy mô lớn.

Trong những năm qua, hoạt động lễ hội diễn ra phong phú, đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tạo bầu không khí vui tươi, lành mạnh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội và của dân tộc Việt Nam.

Ha Noi chi dao ra soat, giam le hoi quy mo lon - Anh 1

Thành ủy Hà Nội chỉ đạo rà soát, giảm tần suất thời gian các lễ hội, nhất là các lễ hội lớn

Tuy nhiên, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: việc quản lý và tổ chức lễ hội chưa thật sự chặt chẽ, hấp dẫn, không ít điểm di tích, nơi tổ chức lễ hội đã xảy ra quá tải và có biểu hiện phô trương hình thức, gây lãng phí, tốn kém.

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội còn nhiều bất cập, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội có nơi chưa tốt. Đặc biệt là tình trạng đốt nhiều vàng mã, trang phục không phù hợp nơi thờ tự, đặt tiền lễ không đúng nơi quy định còn phổ biến, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo ảnh hưởng không tốt tới mỹ quan nơi thờ tự…

Vì thế, Thanh ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch , đặc biệt là hoạt động lễ hội. Rà soát, điều chỉnh giảm tần suất, thời gian tổ chức, nhất là những lễ hội có quy mô lớn, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội ở từng địa phương, cơ sở.

Hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực trong việc tổ chức lễ hội. Thực hiện nghiêm việc quản lý đốt đồ mã, khắc phục tình trạng phô trương hình thức, lãng phí, tốn kém và thương mại hóa; đặt hòm công đức và đặt tiền lễ tùy tiện; quản lý và sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch, phục vụ công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích và tổ chức lễ hội.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự toàn xã hội; phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông; không để diễn ra những hành vi xấu thiếu văn minh tại các lễ hội; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tại các địa bàn nơi diễn ra lễ hội.

Trước đó, theo thống kê của UBND TP. Hà Nội sau Tết có khoảng hơn 1.000 lễ hội được tổ chức trên địa bàn thành phố.