Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Nội: Chính thức thu hồi danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú đối với 2 cá nhân

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-UBND về việc hủy bỏ, thu hồi danh hiệu 'Công dân Thủ đô ưu tú' đối với cá nhân vi phạm pháp luật.

Cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn

Cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn

Cụ thể, Quyết định của UBND thành phố Hà Nội nêu rõ, thành phố hủy bỏ, thu hồi danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, thời điểm nhận danh hiệu đang là Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội (năm 2016) và bà Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (được trao năm 2021).

Thành phố giao Sở Nội vụ Hà Nội, cụ thể là Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thu hồi hiện vật khen thưởng theo quy định.

Nguyễn Hạnh