Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Nội cho phép mở lại một số hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời

Hà Nội khuyến cáo người dân khi thực hiện các hoạt động thể dục, thể thao tại các khu vực công cộng, khu vực ngoài trời cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K, không tụ tập đông người.

Từ 0h00 ngày 26/6/2021, UBND thành phố Hà Nội cho phép mở lại một số hoạt động. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Hà Nội cho phép mở lại một số hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời, nhưng phải đảm bảo theo quy định. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời không được phép quá 20 người trong 1 khu vực. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Hà Nội cho phép mở lại một số hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời, nhưng phải đảm bảo theo quy định. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời không được phép quá 20 người trong 1 khu vực. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Hà Nội cho phép mở lại một số hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời, nhưng phải đảm bảo theo quy định. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời không được phép quá 20 người trong 1 khu vực. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Hà Nội đồng thời khuyến cáo người dân khi thực hiện các hoạt động thể dục, thể thao tại các khu vực công cộng, khu vực ngoài trời cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Hà Nội đồng thời khuyến cáo người dân khi thực hiện các hoạt động thể dục, thể thao tại các khu vực công cộng, khu vực ngoài trời cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Hà Nội đồng thời khuyến cáo người dân khi thực hiện các hoạt động thể dục, thể thao tại các khu vực công cộng, khu vực ngoài trời cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Người dân cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K: không tập trung đông người, đảm bảo khoảng cách theo quy định... (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Người dân cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K: không tập trung đông người, đảm bảo khoảng cách theo quy định... (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Từ 0h00 ngày 26/6/2021, UBND Thành phố Hà Nội cho phép mở lại một số hoạt động. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Từ 0h00 ngày 26/6/2021, UBND Thành phố Hà Nội cho phép mở lại một số hoạt động. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Người dân cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K: không tập trung đông người, đảm bảo khoảng cách theo quy định... (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Từ 0h00 ngày 26/6/2021, UBND thành phố Hà Nội cho phép mở lại một số hoạt động. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Từ 0h00 ngày 26/6/2021, UBND thành phố Hà Nội cho phép mở lại một số hoạt động. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Người dân cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K: không tập trung đông người, đảm bảo khoảng cách theo quy định... (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Từ 0h00 ngày 26/6/2021, UBND thành phố Hà Nội cho phép mở lại một số hoạt động. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Từ 0h00 ngày 26/6/2021, UBND thành phố Hà Nội cho phép mở lại một số hoạt động. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Từ 0h00 ngày 26/6/2021, UBND thành phố Hà Nội cho phép mở lại một số hoạt động. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ha-noi-cho-phep-mo-lai-mot-so-hoat-dong-the-duc-the-thao-ngoai-troi/722644.vnp