Hà Nội: Chốt thời hạn hoàn thành 2 nhà máy điện rác

UBND Thành phố Hà Nội đã yêu cầu Sở Xây dựng tập trung kiểm tra, đôn đốc tiến độ các nhà máy điện rác Sóc Sơn và Seraphin, bảo đảm hoàn thành và đi vào hoạt động theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Nhà máy điện rác Sóc Sơn đã hòa lưới điện quốc gia từ tháng 7/2022 (ảnh: Internet).

Nhà máy điện rác Sóc Sơn đã hòa lưới điện quốc gia từ tháng 7/2022 (ảnh: Internet).

Theo đó, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu nhà máy điện rác Sóc Sơn phải hoàn thành trong năm 2022 và nhà máy điện rác Seraphin phải hoàn thành trong quý I/2024. Nhà máy điện rác Sóc Sơn có 5 lò đốt và 3 tổ máy phát được triển khai theo 3 giai đoạn.

Từ tháng 5/2022, nhà máy điện rác Sóc Sơn đã vận hành thử nghiệm giai đoạn 1 có một lò đốt và một tổ máy vận hành với công suất đốt rác khoảng 1.000 tấn/ngày đêm. Trong giai đoạn 2 và giai đoạn 3 sẽ có thêm bốn lò đốt và hai tổ máy phát điện, dự kiến vận hành trong năm 2022. Sau khi hoàn thành 3 giai đoạn, nhà máy Sóc Sơn dự kiến sẽ xử lý đốt rác với khối lượng khoảng 4.000 tấn/ngày đêm.

Trong khi đó, lễ khởi công xây dựng nhà máy điện rác Seraphin tại khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây vào tháng 3/2022. Đây là dự án xử lý điện rác thứ hai tại Hà Nội và cũng là dự án đầu tiên sử dụng công nghệ lò ghi cơ học vừa đốt rác, vừa phát điện do chính doanh nghiệp Việt Nam đầu tư.

Nhà máy điện rác Seraphin có vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng, công suất xử lý 1.500 tấn rác khô/ngày. Cùng với nhà máy điện rác Sóc Sơn, nhà máy điện rác Seraphin sẽ giúp giảm tỷ lệ chôn lấp rác của Thành phố từ 100% xuống khoảng 3%.

Đối với các dự án nhà máy xử lý rác thải đã đầu tư xây dựng xong nhưng chưa vận hành hoặc gặp trục trặc, không thể tiếp tục vận hành, UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các Sở, ngành và đơn vị liên quan tích cực đôn đốc, hướng dẫn xử lý, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tránh gây lãng phí nguồn lực của xã hội.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì việc kiểm tra, giám sát tiến độ đầu tư, xử lý và đề xuất thu hồi với các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt đã được phê duyệt chủ trương nhưng chủ đầu tư không triển khai thực hiện; đề xuất tổ chức lựa chọn, kêu gọi nhà đầu tư thay thế có đủ năng lực hoặc chuyển sang hình thức sử dụng ngân sách thành phố.

Phương Trang

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/ha-noi-chot-thoi-han-hoan-thanh-2-nha-may-dien-rac-340311.html