Hà Nội chủ động phòng chống sản xuất, buôn bán, sử dụng trái phép các loại pháo

Gốc
Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND tăng cường các biện pháp phòng, chống sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo trên địa bàn.

ANTD