Theo kế hoạch, tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội cuối năm nay, các đại biểu sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh bao gồm Thường trực, Trưởng các Ban của HĐND; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND Thành phố Hà Nội.

Thường trực HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 11 HĐND Thành phố. Theo đó, Kỳ họp thứ 11 - kỳ họp thường kỳ cuối năm dự kiến sẽ được tổ chức trong tuần từ 1 -5/12/2014.
Theo kế hoạch, kỳ họp HĐND TP Hà Nội cuối năm nay, các đại biểu sẽ xem xét, quyết nghị nhiều nội dung như: Xem xét các báo cáo, tờ trình về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, ngân sách nhà nước năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015; các báo cáo hoạt động của HĐND, UBND, Viện KSND, TAND, thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền của UB MTTQ; báo cáo tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013; kế hoạch biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2015; về chương trình xây dựng nghị quyết, chương trình giám sát năm 2015 của HĐNDTP; kết quả thực hiện Luật Thủ đô…
Bên cạnh đó, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét nhiều nội dung chuyên đề gồm: Về giá các loại đất giai đoạn 2015 – 2020; danh mục các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang xây dựng các công trình và danh mục các công trình, dự án thu hồi đất trên địa bàn năm 2015 (thực hiện theo Luật Đất đai 2013); về chia tách, thành lập thôn, tổ dân phố mới ở một số quận, huyện; về chương trình khoa học – công nghệ trọng điểm của Thủ đô; về cơ chế chính sách điều chỉnh nội dung chi và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND TP; về một số loại phí, lệ phí; điều chỉnh danh mục và tiến độ thực hiện các công trình, cụm công trình trọng điểm giai đoạn 2011 – 2015; về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu; đặt, đổi tên một số đường phố, công trình công cộng.

Theo kế hoạch, vào kỳ họp HĐND TP cuối năm nay, các đại biểu sẽ bỏ phiếu tín nhiệm với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP
Hà Nội...

Theo thông báo, Kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội sẽ tiếp tục dành trọn 1 ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, có truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi. Theo kế hoạch, hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp của các đại biểu HĐND Thành phố sẽ được tiến hành trong khoảng thời gian từ 10 - 14/11/2014.
Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ 11 này, việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm được nhiều cử tri và nhân dân quan tâm, sẽ được HĐND Thành phố tiến hành theo đúng quy định của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Dự kiến, các chức danh lấy phiếu tín nhiệm bao gồm: Thường trực, trưởng các Ban của HĐND; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND thành phố Hà Nội.
Theo kế hoạch, tại kỳ họp cuối năm nay, cùng với việc đặt, đổi tên một số đường phố, công trình công cộng dự kiến HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét, đặt tên chính thức cho cầu Nhật Tân.
Liên quan đến việc đặt tên cầu này, trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có yêu cầu UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan thực hiện việc đặt tên cầu khi đưa vào khai thác sử dụng đối với công trình “Xây dựng cầu Nhật Tân và đường nối hai đầu cầu”.
Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý với Bộ Giao thông Vận tải và thành phố Hà Nội việc đặt tên cầu phải phù hợp với thông lệ đối với các công trình giao thông sử dụng vốn ODA đã hoàn thành trước đây.
Tên gọi chính thức của cầu Nhật Tân sẽ do HĐND Thành phố Hà Nội quyết định theo thẩm quyền.
Trước đó, HĐND thành phố Hà Nội tại kỳ họp giữa năm 2014 đã chính thức đặt tên đoạn đường từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân là đường Võ Nguyên Giáp và đoạn từ cầu Nhật Tân qua Tây Hồ Tây, giao cắt với đường Hoàng Quốc Việt là đường Võ Chí Công.

Vạn Xuân