Hà Nội: Có thể đưa khoản thu thỏa thuận vào nội dung thu học phí

Gốc
(GD&TĐ)-Trước thực tế các trường học trên địa bàn phát sinh nhiều khoản thu hợp lý nhưng chưa hợp pháp (chưa có trong qui định), Sở GD&ĐT Hà Nội đã đề nghị các phòng GD&ĐT báo cáo các khoản thu chưa có trong qui định mà các trường thực tế đang thu (dưới hình thức thỏa thuận hoặc do Ban đại diện cha mẹ học sinh thu) để trên cơ sở đó xem xét những khoản thu hợp lý đưa vào cùng nội dung thu học phí.

Học sinh trường THPT Đoàn Thị Điểm Để có cơ ở xây dựng đề án học phí mới của thành phố Hà Nội trình Hội đồng nhân dân thông qua trong tháng 11/ 2009 tới, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đề nghị cá trường báo cáo tình hình thu chi năm 2008 và ước thực hiện năm 2009 của các trường công lập Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII đã thông qua Nghị quyết về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015. Một trong những nội dung chính của việc đổi mới cơ chế tài chính là đổi mới chính sách học phí, heo đó, mc học phí và chi phí học tập hợp lý khác của hộ gia đình cho con em đi học mầm non và phổ thông không vượt quá 6% thu nhập bình quân của hộ gia đình. Thực hiện không thu học phí đối với học sinh tiểu học. ... Chính sách học phí mới sẽ bắt đầu thực hiện từ năm học 2010-2011. Hiếu Nguyễn

Tin nóng

Tin mới