Hà Nội còn 455 thủ tục hành chính

Gốc
TT(Hà Nội) - Ngày 9-10, đoàn công tác cải cách hành chính của Chính phủ đã làm việc với UBND TP Hà Nội. Theo báo cáo của UBND TP, hiện trên địa bàn Hà Nội mở rộng áp dụng 455 thủ tục hành chính (trong đó có 340 thủ tục hành chính thực hiện ở cấp sở ngành, 64 thủ tục ở cấp quận, huyện và 51 thủ tục cấp xã). Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định: “Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, xem xét để giảm bớt, loại bỏ các thủ tục không cần thiết”.

Tin nóng

Tin mới