Hà Nội còn hàng trăm dự án chậm triển khai

Gốc
Thậm chí có dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết và cấp phép xây dựng, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện xong việc GPMB dù thời gian trôi qua đã... 18 năm!

Tin nóng

Tin mới