Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2022-2023

Trưa ngày 9/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường trung học phổ thông chuyên năm học 2022-2023.

Thành phố Hà Nội hiện có 4 trường chuyên gồm: Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Trường Trung học phổ thông Sơn Tây.

Trường Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam tuyển 560 chỉ tiêu hệ chuyên, Trường Trung học phổ thông Chu Văn An tuyển 350 chỉ tiêu, Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ tuyển 525 chỉ tiêu, Trường Trung học phổ thông Sơn Tây tuyển 315 chỉ tiêu.

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

Bảng điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên; lớp 10 chương trình song ngữ tiếng Pháp và lớp 10 chương trình thí điểm song bằng tú tài năm học 2022- 2023. (Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)

Bảng điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên; lớp 10 chương trình song ngữ tiếng Pháp và lớp 10 chương trình thí điểm song bằng tú tài năm học 2022- 2023. (Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)

Theo kế hoạch, trong ngày 9/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển tại trường chuyên và trường trung học phổ thông công lập; Bàn giao dữ liệu xét tuyển phục vụ xác nhận nhập học trực tuyến và bàn giao kết quả điểm xét tuyển cho các trường trung học phổ thông công lập.

Trước 11 giờ ngày 10/7, các trường trung học phổ thông công lập, chuyên công bố điểm chuẩn và danh sách kết quả thi tuyển sinh vào 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023.

Từ 13 giờ 30 ngày 10/7 đến hết ngày 12/7, các trường tiến hành xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. Từ ngày 9/7 đến ngày 15/7 sẽ tiến hành nhận đơn phúc khảo của học sinh.

Thiên Nhi

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/ha-noi-cong-bo-diem-chuan-vao-lop-10-thpt-chuyen-nam-hoc-2022-2023-post227911.gd