Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Nội: Công bố mức phụ cấp của cán bộ cơ sở

Báo Nhân Dân
Gốc

NDĐT - Hôm nay, HĐND TP Hà Nội đã thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2009 của thành phố, về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của thành phố năm 2009, về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với ủy ban MTTQ, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn, về quy định mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, về thống nhất mức phụ cấp đối với một số cán bộ chuyên ngành đặc thù tại xã, phường, thị trấn, thôn, bản.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=136697&sub=127&top=39