Hà Nội: Đã có 381/807 doanh nghiệp nộp thuế sau khi bị bêu tên

Gốc
Trong 6 tháng đầu năm 2016, Cục thuế TP. Hà Nội đã đăng công khai 6 đợt với 807 Doanh nghiệp, dự án nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất tương ứng số tiền 1.713.045 triệu đồng.

Cục thuế TP. Hà Nội cho biết, trong thời gian vừa qua, để thực hiện nhiệm vụ thu nợ thuế, Cục này đã ban hành Công văn số 26994/CT-QLN về việc triển khai quản lý nợ tới 30 Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã trên địa bàn (Theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng Thành phố Hà Nội). Đến nay, 30/30 Chi cục Thuế đã có Ban chỉ đạo thu hồi nợ đọng.

Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, 6 tháng đầu năm 2016, Cục Thuế TP Hà Nội đã thu được tổng số tiền nợ thuế 7.433.000 triệu đồng.

Hà Nội: Đã có 381/807 doanh nghiệp nộp thuế sau khi bị bêu tên - Ảnh 1

Cục thuế TP. Hà Nội.

Để đảm bảo tính công bằng trong cộng đồng người nộp thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như công khai trên trang web của Cục Thuế Danh sách các đơn vị nợ thuế.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã đăng công khai 6 đợt với 807 Doanh nghiệp , dự án nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất tương ứng số tiền 1.713.045 triệu đồng. Kết quả sau công khai đã có 381/807 đơn vị nộp 201.370 triệu đồng nợ thuế vào ngân sách.

Thực hiện công tác quản lý nợ thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục công khai đợt VII năm 2016 danh sách 144 đơn vị nợ thuế với tổng số tiền nợ 193.826 triệu đồng. Trong đó có 131 doanh nghiệp nợ thuế, phí 160.503 triệu đồng và 13 đơn vị nợ tiền thuê đất 33.323 triệu đồng.

Cục thuế Hà Nội cũng cho biết, với sự nỗ lực của Cơ quan thuế và sự phục hồi của nền kinh tế , mong rằng các chủ Dự án, Doanh nghiệp sớm thu xếp được nguồn Tài chính để nộp các khoản tiền thuế nợ vào NSNN trước khi Cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn.

Hòa Lộc

Tin nóng

Tin mới