Hà Nội: Đảm bảo quyền lợi người lao động trong các khu công nghiệp

Gốc
Đảm bảo nhà ở và đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được Ban quản lý các khu nghiệp và chế xuất Hà Nội phối hợp cùng các cơ quan liên quan tích cực giải quyết nhằm ổn định đời sống cho công nhân và ổn định nguồn lao động cho các doanh nghiệp.

Ban quản lý tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương lập quy hoạch, xây dựng tiêu chí, thiết kế mẫu nhà ở cho công nhân phù hợp với quy định, nhu cầu và đời sống người lao động; xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển và quản lý các khu nhà ở công nhân, thực hiện thí điểm các chính sách nhà ở cho công nhân. Theo đó, Ban phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội của thành phố từng bước tạo điều kiện cho người lao động trong các KCN làm tốt các hoạt động chính trị, văn hóa tinh thần cho người lao động. Hiện tại, thành phố Hà Nội có 8 KCN đi vào hoạt động nhưng chỉ có KCN Thăng Long đã xây dựng được nhà ở cho công nhân, KCN Phú Nghĩa đang tiến hành xây dựng; các khu còn lại hoàn toàn chưa thực hiện. Do vậy, đa phần công nhân phải ở trọ trong nhà dân, điều kiện sinh hoạt và đời sống tinh thần rất thiếu thốn, an ninh trật tự không đảm bảo ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của họ. Trong khi đó, điều kiện lao động của công nhân chịu nhiều áp lực, tổng thu nhập thấp. Nhiều doanh nghiệp trong KCN thực hiện pháp luật lao động chưa nghiêm túc: 35% doanh nghiệp đăng ký nội quy lao động, 20% đăng ký thỏa ước lao động tập thể, 20% đăng ký thang, bảng lương, 45% thành lập công đoàn cơ sở. Tỷ lệ người lao động được qua lớp đào tạo về an toàn lao động còn thấp; đa phần ng ười lao động được ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 – 3 năm và dưới 1 năm. Thu nhập bình quân của ng ười lao động trong các KCN là 2,1 triệu đồng/tháng. Chính vì vậy, nhiều vụ tranh chấp lao động tập thể giữa người lao động và chủ doanh nghiệp tại các KCN thường xuyên diễn ra, nhiều công nhân tự ý bỏ việc nhất là sau mỗi dịp Tết nguyên đán. Tổng số lao động đang làm việc tại các KCN trên địa bàn Hà Nội là 98.780 người. Nhiều doanh nghiệp giảm số lao động so với cuối năm 2009 do quá trình tuyển dụng không bù đắp được số lao động nghỉ việc như Công ty Canon giảm 1100 người, Công ty To CTo giảm 314 người, Công ty Chewah giảm 900 người… Nhiều doanh nghiệp không đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng sản xuất với lý do gặp khó khăn trong công tác tuyển dụng lao động./.

Tin nóng

Tin mới