Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hà Nội: Dân cư ở một số khu vực vẫn “khát” trong hè này

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - "Thiếu nước sinh hoạt; sử dụng nguồn nước không đảm bảo về chất lượng, thất thoát, lãng phí nguồn nước…"

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=145890