Hà Nội đặt mục tiêu thu ngân sách năm 2016 là 169.420 tỷ đồng

Gốc
HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố với tỷ lệ 88,04% đồng ý.

Sáng nay (2/12), HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp Thành phố Hà Nội năm 2016 với tỷ lệ 88,04% đại biểu tán thành (81/81 đại biểu).

Theo HĐND thành phố Hà Nội, có 9 đại biểu phát biểu với 10 ý kiến, cơ bản đồng ý với tờ trình. Qua ý kiến của các đại biểu, chúng tôi đề nghị tiếp thu bổ sung vào dự thảo Nghị quyết như sau: bổ sung vào điều 5 của Nghị quyết là cần phải quản lý chặt chẽ tài sản công đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các vi phạm và xây dựng đề án quản lý tài sản, xe công. Ngoài ra, cần gia tăng, rà soát, quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả của ngân sách. Cuối cùng, cần phải tăng cường trong đề án tới, tăng cường phân công quản lý thuế, phối hợp với địa bàn.

Theo đó, HĐND Thành phố nhất trí với đề xuất của UBND là xây dựng dự toán thu bằng số dự toán Chính phủ giao, tương đương 169.420 tỷ đồng, tăng 19,6% so với dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2015.

Tổng thu ngân sách địa phương là 73.807 tỷ 766 triệu đồng.

Tổng chi ngân sách cấp Thành phố là 56.385 tỷ 413 triệu đồng.

Tổng thu các khoản quản lý qua ngân sách 4.053 tỷ 569 triệu đồng.

HĐND Thành phố cũng thống nhất phân công cơ quan quản lý thuế quản lý một số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn Thành phố có quy mô lớn, phân cấp cho cấp quận, huyện, thị xã quản lý các doanh nghiệp quy mô nhỏ; Phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2016 là 4.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐND Thành phố cho phép tiếp tục thực hiện cơ chế thưởng cho ngân sách cấp quận, huyện, thị xã 30% số thu từ thuế, phí, lệ phí đối với các khoản thu phân cấp thuộc quận huyện, thị xã quản lý tăng thêm so với dự toán năm 2016 và số thực hiện năm 2015 nộp về ngân sách Thành phố.

Trước đó, HĐND Thành phố đã thông qua các nghị quyết quan trọng khác như: Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 của Thành phố Hà Nội; Nghị quyết về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C và nội dung ủy quyền cho thường trực HĐND thành phố xem xét, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố./.

Thu Thủy/VOV.VN

Tin nóng

Tin mới