UBND Hà Nội vừa phê duyệt giá khởi điểm với lô đất NO23 nằm dọc trục đường 5 kéo dài (đoạn cầu Chui – cầu Đông Trù), phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Ha Noi dau gia lo dat tai Long Bien voi gia 14,9 trieu dong/m2 - Anh 1

Ha Noi dau gia lo dat tai Long Bien voi gia 14,9 trieu dong/m2 - Anh 2

Giá khởi điểm làm cơ sở để đấu giá quyền sử dụng đất (để thực hiện dự án đầu tư) xây dựng nhà cao tầng để bán đối với lô đất NO23 nằm dọc trục đường 5 kéo dài là 14,9 triệu đồng/m2 (Ảnh minh họa)

Theo đó, giá khởi điểm làm cơ sở để đấu giá quyền sử dụng đất (để thực hiện dự án đầu tư) xây dựng nhà cao tầng để bán đối với lô đất NO23 nằm dọc trục đường 5 kéo dài là 14,9 triệu đồng/m2. Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất sẽ bằng diện tích từng ô đất nhân với đơn giá cụ thể từng ô đất.

Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên đây được áp dụng cho 12 tháng kể từ ngày ký Quyết định. UBND quận Long Biên có trách nhiệm giám sát việc triển khai dự án của chủ đầu tư trúng đấu giá đảm bảo đầy đủ các thủ tục theo quy định hiện hành và đúng các chỉ tiêu quy hoạch tại Bản vẽ quy hoạch chi tiết hai bên trục đường cầu Chui – Đông Trù, tỷ lệ 1/500.

Trường hợp có sự điều chỉnh quy mô dự án, tỷ lệ diện tích căn hộ, chức năng sử dụng căn hộ thì UBND quận Long Biên có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, báo UBND TP phê duyệt điều chỉnh theo quy định.

UBND quận Long Biên có trách nhiệm rà soát hồ sơ, điều kiện hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đúng theo quy định trước khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Thiên Kỳ