TP - Sở GTVT vừa có tờ trình gửi UBND TP Hà Nội đề xuất một số chủ trương, giải pháp tăng cường năng lực phục vụ của mạng lưới hạ tầng GTVT phục vụ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.

Theo đó, thực hiện xén dải phân cách để mở rộng mặt đường phần xe chạy trên một số tuyến có bề rộng dải phân cách lớn.