Hà Nội: Đình hoãn dự án chưa bức thiết để chống lạm phát

Hanoinet - Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, 6 tháng đầu năm khối lượng thực hiện các dự án XDCB do địa phương quản lý dự kiến đạt 1.930 tỷ đồng, giảm 28% so cùng kỳ. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu mất cân đối lớn.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=66990