Hà Nội đổi thay từng ngày

Gốc
Từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (năm 1986) đến Đại hội hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (năm 2016), khoảng thời gian 30 năm Đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự phát triển của đất nước ta. 30 năm ấy, Thủ đô Hà Nội có những đổi thay, đi lên đáng tự hào, “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ hằng mong đợi.

Hà Nội đổi thay từng ngày - Ảnh 1

Tàu điện là phương tiện giao thông công cộng chủ yếu của Hà Nội thập niên 80-90

Hà Nội đổi thay từng ngày - Ảnh 2

Hà Nội đổi thay từng ngày - Ảnh 3

Hà Nội đổi thay từng ngày - Ảnh 4

Hà Nội đổi thay từng ngày - Ảnh 5

Hà Nội đổi thay từng ngày - Ảnh 6

Hà Nội đổi thay từng ngày - Ảnh 7

Hà Nội đổi thay từng ngày - Ảnh 8

Hà Nội đổi thay từng ngày - Ảnh 9

Hà Nội đổi thay từng ngày - Ảnh 10

Hà Nội đổi thay từng ngày - Ảnh 11

Hà Nội đổi thay từng ngày - Ảnh 12

Hà Nội đổi thay từng ngày - Ảnh 13

Tin nóng

Tin mới